Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Silvi Metsar

infojuhtimise teenekas lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: silvi.metsar@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6015.DT Intellektuaalse omandi kaitse 4 INITB/20.DT      
INT6075.DT Kogude arendus ja haldus 6 INITB/21.DT      
INT6078.DT Mäluasutuste juhtimine ja turundus 6 INITB/20.DT      
INT6089.DT Äriinformatsioon: andmed ja allikad 4 INITB/20.DT      
INT7008.DT Infoeetika ja teaberessursside õiguslikud aspektid 4 INITM/21.DT      
INT7156.DT Info- ja teadmusjuhtimise praktika 6 INITM/21.DT      

Sügis 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6015.DT Intellektuaalse omandi kaitse 4 INITB/21.DT      
INT6078.DT Mäluasutuste juhtimine ja turundus 6 INITB/21.DT      
INT6089.DT Äriinformatsioon: andmed ja allikad 4 INITB/21.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.