Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Iuliia Paramonova

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: iuliia.paramonova@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7404.DT Disainimõtlemine ja generatiivsed uuringud 4     en
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.