Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Paula Joanna Sillat

projektide arendusspetsialist
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: paula_joanna.sillat@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.