Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Paula Joanna Sillat

nooremteadur
Ühiskonnateaduste instituut

E-mail: paula_joanna.sillat@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
DTI6003.DT Andmepõhine otsustamine 6      

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7229.DT Andmeanalüüs: kirjeldav ja üldistav statistika 4 IFHTM/23.DT      

Sügis 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7239.DT Andmeanalüüs: kirjeldav ja üldistav statistika 6 IFHTM/24.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.