Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Anar Abilakimova

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail:

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.