Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Raul Ennus

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7230.DT Infosüsteemide kavandamise alused 4 IFITM/24.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.