Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mohammad Mustafa Ibrahimy

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail:

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.