Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Marek Kusmin

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6054.DT Agiilne tarkvaraarendus 3 1    

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6054.DT Agiilne tarkvaraarendus 3 1    
Süsteem ei näita individuaalaineid, ELU projekte ja teistes instituutides läbiviidud õppetööd.