Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

John Nietfeld

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7324.DT Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes 4