Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Birgy Lorenz

Profiilid: ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI6078.DT Meediatehnoloogiad 3
IFI7062.DT Haridustehnoloogilise taristu seminar 3
IFI7203.DT Kooli haridustehnoloogilise taristu ja riistvara praktikum 4
IFI7204.DT Turvalisuse ja privaatsuse alused 4