Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIMM/17.DT Inimese ja arvuti interaktsioon — Kevad 2019

Erialaained: Kogemuste kujundamine  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7304.DT Taju ja tähelepanu digitaalses meedias 4 Aleksander Väljamäe en
 
Kohustuslikud ained: 4 EAP
Valikained: 0 EAP