Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/22.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Sügis 2025

Kohustuslikud ained: 0 EAP
Valikained: 0 EAP