Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Marina Kurvits

õpikeskkondade arendaja
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: marina.kurvits@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/20.DT Õpetaja võimalused kaasatuse toetamiseks põhikooli matemaatikaõppes õpilaste erivajadusi arvestades 30.05.2023   (kaasjuhendaja)

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/16.DT Matemaatika õpetamine II kooliastmes õppijakesksete õpistsenaariumite kaudu kasutades digivahendeid 16.06.2020 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/14.DT Projektõppe võimalusi 5. klassi matemaatikatunnis 07.06.2018 ETERA (kaasjuhendaja)

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/13.DT Virtuaalne tunnustamise süsteemi Open Badges ülesseadmine ja kasutamine 07.06.2016 ETERA