Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Alexander Horst Norta

Profiilid: ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFITD/21.DT Korruptsiooni läbipaistvuse saavutamine teenuste haldamise protsessides plokiahela tehnoloogial põhineva e-osalusega  
IFITD/21.DT Eneseteadliku agendipõhise nutika lepingukeele disainimine  
IFITM/18.DT IT arenduste juhtimine tööde automatiseerimisel avaliku sektori näitel  
IFITD/13.DT Arengumaades e-riigi teenuste juurutamise baasarhitektuur (kaasjuhendaja)
1 magistritöö
3 doktoritööd (1 kaasjuhendajana)