Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTLGM/17.DT Digitaalsed õpimängud — Kevad 2018

Mängunduse moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7177.DT Mängu elementide kavandamine 4 Mikhail Fiadotau en
IFI7306.DT Õppemängu disain 4 Martin Sillaots en
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6 Timo Tobias Ley en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
BFI7025.FK Mängutööstus 4 Martin Sillaots en
BFI7029.FK Liikuva graafika kujundus 4 en
 
Interaktsioon  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7309.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 4 Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7310.DT Kasutajakogemuse hindamine 4 Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4 Hans Põldoja en
 
Kognitiivne- ja arengupsühholoogia  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7307.DT Õpimängude sisu adaptatsiooni mõjutegurid 4 Triinu Jesmin en
IFI7321.DT Haridustehnoloogia õppeprotsessis 4 Kai Pata en
 
Kohustuslikud ained: 14 EAP
Valikained: 8 EAP
Interaktsioon: 12 EAP
Kognitiivne- ja arengupsühholoogia: 8 EAP