Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIMM/18.DT Inimese ja arvuti interaktsioon — Sügis 2018

Erialaainete tasanduskursused  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7161.DT Disaini teooria ja metoodika 4 David Jose Ribeiro Lamas en
IFI7314.DT Lõppkasutaja tarkvaraarendus 4 Sonia Claudia da Costa Sousa en
 
Erialaained: Kogemuste kujundamine  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
BFI7027.FK Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid 4 en
IFI7176.DT Uurimismeetodid inimese-arvuti interaktsioonis 4 Timo Tobias Ley en
 
Erialaainete aluskursused  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7316.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused 6 David Jose Ribeiro Lamas en
IFI7318.DT Magistritöö seminar 6 David Jose Ribeiro Lamas en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 Triinu Jesmin en
 
Erialaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7167.DT Sotsiaaltarkvara 4 Timo Tobias Ley en
IFI7172.DT Kasutajakesksed tarkvaralahendused 4 Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7311.DT Ümbritsev arvutustehnika 4 Ilja Šmorgun en
 
Kohustuslikud ained: 20 EAP
Valikained: 24 EAP