Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht — Sügis 2018

Erialaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7204.DT Turvalisuse ja privaatsuse alused 4 Birgy Lorenz  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KAT7031.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6  
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6  
 
Ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7200.DT Informaatika didaktika 4 Mart Laanpere  
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 4 Hans Põldoja  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6 Mart Laanpere  
 
Kohustuslikud ained: 26 EAP
Valikained: 4 EAP