Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht — Kevad 2019

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6 Terje Väljataga  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 Mart Laanpere  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7206.DT Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus 4 Tanel Toova  
IFI7215.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled 4 Inga Petuhhov  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6  
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6  
 
Ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 Mart Laanpere  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6 Mart Laanpere  
 
Kohustuslikud ained: 31 EAP
Valikained: 8 EAP