Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/18.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Sügis 2018

Üldained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6  
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4 Katrin Niglas en
 
Erialaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI8006.DT Uurimissuunad haridustehnoloogias ja teadmusjuhtimises 4 Maria Jesus Rodriguez Triana en
 
Kohustuslikud ained: 0 EAP
Valikained: 14 EAP