Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITM/18.DT Infotehnoloogia juhtimine — Sügis 2018

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7013.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 5 Andres Kütt en
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4 Eero Johannes  
IFI7045.DT Infoturbe haldus 4 Hillar Põldmaa  
PSO7003.LT Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis 5  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 Kairi Osula  
KOI7001.FK Riski- ja kriisikommunikatsiooni teooriad 4  
 
Kohustuslikud ained: 18 EAP
Valikained: 8 EAP