Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITB.DT Infoteadus

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Juhendamisel lõputööd

INITB/17.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
INITB/17.DT Turunduskampaaniate rakendamine Eesti muuseumides Aira Lepik
INITB/17.DT Teenuste turunduse põhimõtete rakendamine ülikooliraamatukogudes Aira Lepik
INITB/17.DT Rahvaraamatukogude rahvusvaheline koostöö Aira Lepik
INITB/17.DT Rahvaraamatukogude teenused ja arengutrendid Eesti ja Soome keskraamatukogude näitel Silvi Metsar
INITB/17.DT Teavikute säilituseksemplaride süsteem Eestis ja Põhjamaades Silvi Metsar
INITB/17.DT Biblioteraapia Eesti lasteraamatukogudes: eeldused ja valmidus kasutamiseks Aile Möldre
INITB/17.DT Raamatute reklaami ja turundamise meetodid Eestis üliõpilaste vaates Aile Möldre
INITB/17.DT Hiina Eesti raamatuturul: Hiina-teemalised raamatud ja tõlked hiina keelest Aile Möldre
INITB/17.DT Lugemisnõustamine Eesti rahvaraamatukogudes Elviine Uverskaja
INITB/17.DT Küberhügieeni alaste teadmiste mõju Eesti avalik-õiguslike asutuste töötajate infokäitumisele Sirje Virkus
10 registreeritud lõputöö teemat
4 ilma lõputöö teemata üliõpilast

INITB/16.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
INITB/16.DT Avaandmete hetkeseis Eestis Triinu Jesmin, Adolfo Ruiz Calleja
INITB/16.DT Tegevustoad rahvaraamatukogudes – olemus, vajadus, kogemused Aira Lepik
INITB/16.DT Raamatukoguteenuste kvaliteedi mõõtmine ja hindamine soovitusindeksi abil Aira Lepik
INITB/16.DT Organisatsiooni väärtused ja nende turundamine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse näitel Aira Lepik
INITB/16.DT Rahvaraamatukogude sotsiaalne roll Harju Maakonna raamatukoguhoidjate kogemuste ja hinnangute näitel Silvi Metsar
INITB/16.DT Raamatukogu- ja infoteaduse õppekavade võrdlev analüüs erinevate riikide vaates Silvi Metsar
INITB/16.DT Kaitseväe raamatukogud: trendid ja teenused Silvi Metsar
INITB/16.DT Saksakeelse raamatu väljaandmine Eestis 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul kirjastuse Kluge ja Ströhm põhjal Aile Möldre
INITB/16.DT Siseveebi kasutuslikkuse hindamine info kvaliteedi ja infoarhitektuuri aspektist ühe Eesti ettevõtte näitel Elviine Uverskaja
INITB/16.DT E-infoteadistus raamatukogudes Elviine Uverskaja
INITB/16.DT Informatsiooni jagamise ja kasutamise efektiivsuse hindamine registrite ja infosüsteemide keskuses ühe osakonna näitel Elviine Uverskaja
11 registreeritud lõputöö teemat

INITB/15.DT

Õppekavaversioon Lõputöö teema Juhendajad
INITB/15.DT Õppuritele suunatud ÕISi kasutusjuhendite kasutajasõbralikkus ja selgus ning ideed nende parendamiseks Silvi Metsar
INITB/15.DT Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringute aruannete leidumuse ja juurdepääsu aspektid Elviine Uverskaja
2 registreeritud lõputöö teemat