Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Madis Lepik

matemaatika didaktika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: madis.lepik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
MLMOM/16.DT Matemaatilise teksti mõistmisoskuse arendamine 7.klassis  
MLMOM/17.DT Arvutaju olemus, mõõtmine ja arendamine  
MLMOM/17.DT Tunnialguse lühikordamine gümnaasiumis  
MLMOM/18.DT Protsessikeskne matemaatikaõpe 7. klassi näitel  
4 magistritööd