Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Madis Lepik

matemaatika didaktika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: madis.lepik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2017

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6132.DT Elementaarmatemaatika II 4 MLMB/16.DT      

Sügis 2017

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 MLMOM/17.DT      

Kevad 2018

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6132.DT Elementaarmatemaatika II 4      

Sügis 2018

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 MLMOM/18.DT 1    

Kevad 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7105.DT Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika 3 MLMOM/17.DT 1    
MLM7112.DT Matemaatika metoodika praktikum II 3 MLMOM/17.DT 1    
MLM7405.DT Heuristika koolimatemaatikas 3 MLMOM/18.DT 1    
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.