Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Madis Lepik

matemaatika didaktika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: madis.lepik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
MLMOM.DT Matemaatikaõpetaja magistriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
MLM7102.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke 3
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4
MLM7105.DT Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika 3
MLM7112.DT Matemaatika metoodika praktikum II 3
MLM7121.DT Valikseminar I 2
MLM7122.DT Valikseminar II 2
MLM7131.DT Valikseminar 3
MLM7400.DT Magistritöö 18
MLM7404.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke II 4
MLM7405.DT Heuristika koolimatemaatikas 3
MLM7406.DT Valikseminar I 3
MLM7407.DT Valikseminar II 3
MLM7504.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 5