Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTI7005.DT Kriitiline mõtlemine ja eetika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Critical Thinking and Ethics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Juri Mets
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI7005.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI7005.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/22.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Juri Mets en