Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Juri Mets

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: juri.mets@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
DTI7005.DT Kriitiline mõtlemine ja eetika 4 DTOSM/22.DT 1 en

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7411.DT E-valitsuse õiguslikud alused 6 DTOSM/23.DT     en

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
DTI7005.DT Kriitiline mõtlemine ja eetika 4 DTOSM/23.DT     en
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.