Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTI7007.DT Rahvusvaheline erialane tegevus

Õppeaine nimetus inglise keeles: International Professional Activites
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Hans Põldoja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI7007.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI7007.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused