Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Hans Põldoja

haridustehnoloogia dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: hans.poldoja@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4    

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI6232.DT Uurimisseminar 2 IFIFB/20.DT   Andrus Rinde  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 IFHTM/22.DT   Linda Helene Sillat  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFHTM/21.DT   Kairit Tammets  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFITM/21.DT   Peeter Normak  

Sügis 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe 4      

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4      

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9 IFIMM/23.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.