Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTI8001.DT Erialane rakenduslik tegevus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Professional Implementation Activities
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI8001.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI8001.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused