Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
HIK6087.HT Digitaalne kultuuriloome 6 AIAJB/23.HT      
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4     en
KAD8057.HR Teadusartikli kirjutamine 3 IFITD/22.DT     en
KAN7067.HR Arendusprotsesside eestvedamine 4 IFHTM/23.DT      
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3 MLMOM/22.DT      
KAT7049.HR Käitumisraskuste ennetamine ja nõustamine käitumisprobleemide ilmnemisel 6      
KAT7050.HR Hariduslike erivajadustega õppija 6      
KAT7053.HR Kaasava hariduse rakendamine koolis 6      
KAT7055.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6      
KUT7249.LT Metallmaterjalide tehnoloogiad ja õpetamise metoodika 4 IFIOM/23.DT      
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6      
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6      
PSO7004.LT Personalijuhtimine 5 IFITM/23.DT      
PSO7037.LT Läbirääkimised 4      
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 IFIMM/23.DT      

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
FKI7004.FK Meedia õpetamise algkursus: ajakirjandus väärinformatsiooni ajastul 6      
FKI7005.FK Audiovisuaalsed väljendusvahendid õppetöös 6      
HIK6086.HT Sissejuhatus digihumanitaariasse 6 AIAJB/24.HT      
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4 IFITD/23.DT      
KAN7070.HR Koostöö ja koosloome digikeskkondades 6 IFHTM/24.DT      
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6 IFIOM/23.DT      
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3 MLMOM/23.DT      
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6      
KAT7045.HR Jätkusuutliku mõtlemise toetamine 6      
KAT7046.HR Õpiraskustega õpilase toetamine 6      
KAT7047.HR Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ning digiinnovatsiooni juhtimine haridusasutuses 6      
KAT7048.HR Õpianalüütika – andmed õppimise ja õpetamise toetamisel 6      
KAT7052.HR Arengu ja õppimise toetamine 6      
KAT7054.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6      
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3 IFIOM/23.DT      
KUM7138.FK Hääl õpetaja töös 6 MLMOM/24.DT      
KUT7223.LT Põhipraktika I 6 IFIOM/23.DT      
KUT7228.LT Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika I 3 IFIOM/23.DT      
KUT7248.LT Puitmaterjalide tehnoloogiad ja õpetamise metoodika 4 IFIOM/24.DT      
KUT7251.LT Joonestamise alused 3 IFIOM/24.DT      
MLM6101.DT Elementaarmatemaatika I 3 MLMB/24.DT      
MLM7091.DT Matemaatiline analüüs 5 MLMOM/24.DT      
MLM7401.DT Elementaarmatemaatika P1 3      
PSP7099.LT Kognitiivne empaatia suhetes 6      
YDP7003.YM Uurimismeetodite alused haridusteadustes 3 MLMOM/22.DT      
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6      

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
HIK6087.HT Digitaalne kultuuriloome 6 AIAJB/24.HT      
IFI6225.DT Kasutajaliideste disain ja arendus 4 IFIFB/23.DT      
KAN7071.HR Arendus- ja koolitusprotsesside juhtimine 6 IFHTM/24.DT      
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3 MLMOM/23.DT      
KAT7049.HR Käitumisraskuste ennetamine ja nõustamine käitumisprobleemide ilmnemisel 6      
KAT7050.HR Hariduslike erivajadustega õppija 6      
KAT7053.HR Kaasava hariduse rakendamine koolis 6      
KAT7055.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6      
KUT7229.LT Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika II 3 IFIOM/23.DT      
KUT7247.LT Plastmaterjalid ja CNC tehnoloogiad 4 IFIOM/23.DT      
KUT7249.LT Metallmaterjalide tehnoloogiad ja õpetamise metoodika 4 IFIOM/24.DT      
KUT7250.LT Elektroonika ja robootika alused 3 IFIOM/23.DT      
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6      
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6      
MLM6102.DT Elementaarmatemaatika II 3 MLMB/24.DT      
MLM7092.DT Analüütilise geomeetria elemendid 5 MLMOM/24.DT      
MLM7402.DT Elementaarmatemaatika P2 3      
PSO7004.LT Personalijuhtimine 5 IFITM/24.DT      
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 IFIMM/24.DT      

Sügis 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
FKI7004.FK Meedia õpetamise algkursus: ajakirjandus väärinformatsiooni ajastul 6 IFIOM/24.DT      
FKI7005.FK Audiovisuaalsed väljendusvahendid õppetöös 6 IFIOM/24.DT      
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3 MLMOM/24.DT      
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6 IFIOM/24.DT      
KAT7045.HR Jätkusuutliku mõtlemise toetamine 6 IFIOM/24.DT      
KAT7047.HR Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ning digiinnovatsiooni juhtimine haridusasutuses 6      
KAT7048.HR Õpianalüütika – andmed õppimise ja õpetamise toetamisel 6 MLMOM/23.DT      
KAT7052.HR Arengu ja õppimise toetamine 6 MLMOM/24.DT      
KAT7054.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6 MLMOM/24.DT      
KUM7138.FK Hääl õpetaja töös 6 IFIOM/24.DT      
KUT7223.LT Põhipraktika I 6 IFIOM/24.DT      
KUT7228.LT Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika I 3 IFIOM/24.DT      
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4 MLMB/23.DT      
MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III 3 MLMB/24.DT      
MLM6195.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 6 GRR3B/24      
MLM6197.DT Tõenäosusteooria elemendid 6 GRR3B/23      
MLM7093.DT Diskreetse matemaatika ja arvuteooria algkursus 5 MLMOM/24.DT      
MLM7406.DT Valikseminar I 3 MLMOM/23.DT      
PSO7003.LT Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis 5 IFITM/24.DT      
PSP7099.LT Kognitiivne empaatia suhetes 6 IFIOM/24.DT      
YDP7003.YM Uurimismeetodite alused haridusteadustes 3 MLMOM/23.DT      
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6      

Kevad 2026

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6225.DT Kasutajaliideste disain ja arendus 4 IFIFB/24.DT      
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3 MLMOM/24.DT      
KAT7053.HR Kaasava hariduse rakendamine koolis 6 MLMOM/24.DT      
KAT7055.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6 MLMOM/24.DT      
KUT7229.LT Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika II 3 IFIOM/24.DT      
KUT7247.LT Plastmaterjalid ja CNC tehnoloogiad 4 IFIOM/24.DT      
KUT7250.LT Elektroonika ja robootika alused 3 IFIOM/24.DT      
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6      
MLM6412.DT Praktika 6 MLMB/23.DT      
MLM6421.DT Bakalaureusetöö seminar 3 MLMB/23.DT      
MLM7094.DT Algebra algkursus 5 MLMOM/24.DT      
PSO7037.LT Läbirääkimised 4 IFITM/24.DT      

Sügis 2026

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
KAT7047.HR Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ning digiinnovatsiooni juhtimine haridusasutuses 6 MLMOM/24.DT      
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4 MLMB/24.DT      
MLM6197.DT Tõenäosusteooria elemendid 6 GRR3B/24      
MLM7406.DT Valikseminar I 3 MLMOM/24.DT      
YDP7003.YM Uurimismeetodite alused haridusteadustes 3 MLMOM/24.DT      
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6      

Kevad 2027

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6412.DT Praktika 6 MLMB/24.DT      
MLM6421.DT Bakalaureusetöö seminar 3 MLMB/24.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.