Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
HIK6087.HT Digitaalne kultuuriloome 6 AIAJB/23.HT      
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4     en
KAD8057.HR Teadusartikli kirjutamine 3 IFITD/22.DT     en
KAN7067.HR Arendusprotsesside eestvedamine 4 IFHTM/23.DT      
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3 MLMOM/22.DT      
KAT7049.HR Käitumisraskuste ennetamine ja nõustamine käitumisprobleemide ilmnemisel 6      
KAT7050.HR Hariduslike erivajadustega õppija 6      
KAT7053.HR Kaasava hariduse rakendamine koolis 6      
KAT7055.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6      
KUT7249.LT Metallmaterjalide tehnoloogiad ja õpetamise metoodika 4 IFIOM/23.DT      
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6      
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6      
PSO7004.LT Personalijuhtimine 5 IFITM/23.DT      
PSO7037.LT Läbirääkimised 4      
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6 IFIMM/23.DT      

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
FKI7004.FK Meedia õpetamise algkursus: ajakirjandus väärinformatsiooni ajastul 6 IFIOM/23.DT      
FKI7005.FK Audiovisuaalsed väljendusvahendid õppetöös 6 IFIOM/23.DT      
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4 IFITD/23.DT      
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6 IFIOM/23.DT      
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3 MLMOM/23.DT      
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6 IFIOM/23.DT      
KAT7045.HR Jätkusuutliku mõtlemise toetamine 6 IFIOM/23.DT      
KAT7047.HR Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ning digiinnovatsiooni juhtimine haridusasutuses 6      
KAT7048.HR Õpianalüütika – andmed õppimise ja õpetamise toetamisel 6      
KAT7052.HR Arengu ja õppimise toetamine 6 MLMOM/23.DT      
KAT7054.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6 MLMOM/23.DT      
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3 IFIOM/23.DT      
KUT7223.LT Põhipraktika I 6 IFIOM/23.DT      
KUT7228.LT Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika I 3 IFIOM/23.DT      
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4 MLMB/22.DT      
MLM6195.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 6 GRR3B/23      
MLM6197.DT Tõenäosusteooria elemendid 6 GRR3B/22      
MLM6227.DT Matemaatiline modelleerimine 4 MLMB/22.DT      
MLM6253.DT Kaasaegne geomeetria 4 MLMB/23.DT      
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6 MLMB/22.DT      
MLM6305.DT Finantsmatemaatika alused 4 MLMB/23.DT      
MLM6503.DT Matemaatiline analüüs III 4 MLMB/23.DT      
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4 MLMB/23.DT      
MLM6523.DT Algebra II 4 MLMB/23.DT      
MLM7111.DT Matemaatika metoodika praktikum I 3 MLMOM/23.DT      
MLM7404.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke II 4 MLMOM/22.DT      
MLM7406.DT Valikseminar I 3 MLMOM/22.DT      
PSP7099.LT Kognitiivne empaatia suhetes 6 IFIOM/23.DT      
YDP7003.YM Uurimismeetodite alused haridusteadustes 3 MLMOM/22.DT      
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6      

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3 MLMOM/23.DT      
KAT7053.HR Kaasava hariduse rakendamine koolis 6 MLMOM/23.DT      
KAT7055.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6 MLMOM/23.DT      
KUT7229.LT Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika II 3 IFIOM/23.DT      
KUT7247.LT Plastmaterjalid ja CNC tehnoloogiad 4 IFIOM/23.DT      
KUT7250.LT Elektroonika ja robootika alused 3 IFIOM/23.DT      
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6      
MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III 3 MLMB/23.DT      
MLM6196.DT Diskreetse matemaatika elemendid 6 GRR3B/23      
MLM6421.DT Bakalaureusetöö seminar 3 MLMB/22.DT      
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3 GRR3B/23      

Sügis 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
KAT7047.HR Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ning digiinnovatsiooni juhtimine haridusasutuses 6 MLMOM/23.DT      
KAT7048.HR Õpianalüütika – andmed õppimise ja õpetamise toetamisel 6 MLMOM/23.DT      
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4 MLMB/23.DT      
MLM6197.DT Tõenäosusteooria elemendid 6 GRR3B/23      
MLM6227.DT Matemaatiline modelleerimine 4 MLMB/23.DT      
MLM7404.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke II 4 MLMOM/23.DT      
MLM7406.DT Valikseminar I 3 MLMOM/23.DT      
YDP7003.YM Uurimismeetodite alused haridusteadustes 3 MLMOM/23.DT      
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6      

Kevad 2026

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6421.DT Bakalaureusetöö seminar 3 MLMB/23.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.