Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia

Õppeaine nimetus inglise keeles: Academic Estonian and Terminology
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/EKE8007.HT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/EKE8007.HT
Kavandatud kursused Toimunud kursused