Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6018.DT Arvutivõrgud ja andmeside

Õppeaine nimetus inglise keeles: Networks and Data Communications
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Meelis Karp
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6018.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6018.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/21.DT Informaatika Meelis Karp  

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/22.DT Informaatika Meelis Karp