Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIFB/24.DT Informaatika

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 6           Merike Saar  
DTI6003.DT Andmepõhine otsustamine 6       6     Sirje Virkus  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6         6    
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6       6      
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6       6      
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 77 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
IFI6018.DT Arvutivõrgud ja andmeside 4     4       Meelis Karp  
IFI6049.DT Intellektuaalne omand ja andmekaitse 3     3       Tanel Õunapuu  
IFI6068.DT Sissejuhatus infosüsteemidesse 4   4         Merle Laurits  
IFI6207.DT Interaktsioonidisain 4   4         Mati Mõttus  
IFI6226.DT Objektorienteeritud programmeerimine 6   6         Jaagup Kippar  
IFI6227.DT Veebiprogrammeerimine 6 6           Andrus Rinde  
IFI6228.DT Algoritmid ja andmestruktuurid 6       6     Inga Petuhhov  
IFI6238.DT Programmeerimise alused 6 6           Inga Petuhhov  
IFI6239.DT Andmebaaside projekteerimine 4 4           Inga Petuhhov  
IFI6240.DT Tarkvaraarenduse projekt 6   6         Inga Petuhhov  
IFI6241.DT Teoreetiline informaatika 6     6       Peeter Normak  
IFI6242.DT Tehisintellekt ja masinõpe 6         6   Jaagup Kippar  
IFI6243.DT Sissejuhatus infoturbesse 6         6   Hillar Põldmaa  
MLM6106.DT Praktiline matemaatika 4 4           Jüri Kurvits  
MLM6217.DT Diskreetse matemaatika elemendid 6     6       Tatjana Tamberg  
Valikained vähemalt 18 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
DTI6002.DT Ettevõtteseminar 2              
DTI7001.DT Välispraktika 9             Inga Petuhhov  
IFI6071.DT Objektorienteeritud programmeerimine keeles C++ 3           3 Jaagup Kippar  
IFI6099.DT Arvutimängud 4     4       Mikhail Fiadotau en
IFI6203.DT Robootika 4     4       Tanel Toova  
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 3           Kalle Kivi  
IFI6209.DT Operatsioonisüsteemide alused ja haldamine 6 6           Tanel Toova  
IFI6210.DT Eriala individuaalaine 3             Inga Petuhhov  
IFI6211.DT Eesrakenduste arendamine 4   4         Tauri Kirsipuu  
IFI6218.DT Digihumanitaaria tehnoloogiad 6     6       Jaagup Kippar  
IFI6222.DT Kvalitatiivne digihumanitaaria 6         6   Jaagup Kippar  
IFI6224.DT Mobiilirakenduste arendamine 4         4   Roman Gorislavski  
IFI6236.DT Kasutajaliidese esteetika 4       4     Darja Tokranova  
IFI6237.DT 3D modelleerimine 6       6     Kalle Kivi  
IFI6244.DT Uurimisseminar 3           3 Andrus Rinde  
IFI6245.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles 6         6   Jaagup Kippar  
 
Valikmoodul: Tarkvaraarendus  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
IFI6054.DT Agiilne tarkvaraarendus 3       3     Liis Hundt  
IFI6101.DT Asjade internet 3         3   Jaagup Kippar  
IFI6106.DT Andmebaasid 4     4       Priidu Paomets  
IFI6208.DT Üldotstarbelised arendusplatvormid 4   4         Jaagup Kippar  
IFI6229.DT Rakenduste programmeerimine 6     6       Raimo Pregel  
IFI6230.DT Tarkvara testimise alused 4   4         Mart Kiviselg  
 
Valikmoodul: Digitaalne meedia  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
IFI6022.DT Digitaalne meedia 4     4       Andrus Rinde  
IFI6214.DT Veeb ja meedia elemendid 6   6         Andrus Rinde  
IFI6225.DT Kasutajaliideste disain ja arendus 4       4     Brigitta Laura Kannel  
IFI6246.DT Veebisaidi arendus ja haldus 4   4         Yulia Sion  
IFI6247.DT Arvutigraafika 6     6       Debora Conceição Firmino De Souza  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
IFI6233.DT Praktika 6           6 Inga Petuhhov  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 19 EAP  
 
Bakalaureusetöö  
Kohustuslikud ained 12 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFIFB/24.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFIFB/24.DT