Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6049.DT Intellektuaalne omand ja andmekaitse

Õppeaine nimetus inglise keeles: Intellectual Property and Data Protection
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tanel Õunapuu
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6049.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6049.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/21.DT Informaatika Tanel Õunapuu  

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/22.DT Informaatika Tanel Õunapuu