Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6068.DT Sissejuhatus infosüsteemidesse

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to Information Systems
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Merle Laurits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6068.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6068.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/23.DT Informaatika Merle Laurits  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/24.DT Informaatika Merle Laurits