Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6082.DT Andmeanalüüs II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Data Analysis II
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kairi Osula
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6082.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6082.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Kairi Osula  

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/23.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Kairi Osula