Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kairi Osula

andmeanalüüsi lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kairi.osula@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3 MLMB/20.DT 1    
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 1    
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4 MLMOM/20.DT 1    

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6081.DT Andmeanalüüs I 3 PSPSB/21.LT      
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 KUKTM/21.LT      
IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös 3 PSOKM/22.LT      
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6      

Sügis 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3 MLMB/21.DT      
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4 MLMOM/21.DT      

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6 MLMB/21.DT      

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3 MLMB/22.DT      
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4 MLMOM/22.DT      

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6 MLMB/22.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.