Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6099.DT Arvutimängud

Õppeaine nimetus inglise keeles: Computer Games
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Martin Sillaots
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6099.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6099.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/23.DT Informaatika Mikhail Fiadotau en

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/24.DT Informaatika Mikhail Fiadotau en