Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6200.DT Digitehnoloogiad poliitikas ja valitsuses

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Technologies in Politics and Governance
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: David Jose Ribeiro Lamas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6200.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6200.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused