Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6211.DT Eesrakenduste arendamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Front End Development
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tauri Kirsipuu
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6211.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6211.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/22.DT Infotehnoloogia (kõrvaleriala) Tauri Kirsipuu  
IFIFB/23.DT Informaatika Tauri Kirsipuu  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/23.DT Infotehnoloogia (kõrvaleriala) Tauri Kirsipuu  
IFIFB/24.DT Informaatika Tauri Kirsipuu  

Kevad 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/24.DT Infotehnoloogia (kõrvaleriala) Tauri Kirsipuu