Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6211.DT Eesrakenduste arendamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Front End Development
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tauri Kirsipuu
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6211.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6211.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/22.DT Informaatika Tauri Kirsipuu  
MLBB/21.LT Bioloogia (kõrvalerialaga) Tauri Kirsipuu