Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kõrvaleriala: Infotehnoloogia (IFIFB/24.DT)

Infotehnoloogia  
Kohustuslikud ained 32 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
IFI6218.DT Digihumanitaaria tehnoloogiad 6 6           Jaagup Kippar  
IFI6222.DT Kvalitatiivne digihumanitaaria 6     6       Jaagup Kippar  
IFI6238.DT Programmeerimise alused 6 6           Inga Petuhhov  
IFI6239.DT Andmebaaside projekteerimine 4 4           Inga Petuhhov  
IFI6245.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles 6     6       Jaagup Kippar  
IFI6246.DT Veebisaidi arendus ja haldus 4   4         Yulia Sion  
Valikained vähemalt 16 EAP Maht EAP Sügis 2024 Kevad 2025 Sügis 2025 Kevad 2026 Sügis 2026 Kevad 2027 Vastutav õppejõud  
IFI6101.DT Asjade internet 3     3       Jaagup Kippar  
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 3           Kalle Kivi  
IFI6207.DT Interaktsioonidisain 4   4         Mati Mõttus  
IFI6209.DT Operatsioonisüsteemide alused ja haldamine 6     6       Tanel Toova  
IFI6211.DT Eesrakenduste arendamine 4       4     Tauri Kirsipuu  
IFI6227.DT Veebiprogrammeerimine 6 6           Andrus Rinde  
IFI6237.DT 3D modelleerimine 6       6     Kalle Kivi  

Kõrvaleriala MLBB.LT Bioloogia (kõrvalerialaga) õppekava üliõpilastele

Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFIFB/24.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFIFB/24.DT