Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6226.DT Objektorienteeritud programmeerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Object-Oriented Programming
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jaagup Kippar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6226.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6226.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/23.DT Informaatika Jaagup Kippar  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/24.DT Informaatika Jaagup Kippar