Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6227.DT Veebiprogrammeerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Web Programming
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andrus Rinde
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6227.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6227.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/23.DT Informaatika Andrus Rinde