Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6243.DT Sissejuhatus infoturbesse

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to Information Security
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Hillar Põldmaa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6243.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6243.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/24.DT Informaatika Hillar Põldmaa