Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7022.DT Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: IT Operations and Management
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Guido Leibur
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7022.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7022.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused