Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Guido Leibur

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7223.DT Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine 6 IFITM/23.DT      

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7223.DT Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine 6 IFITM/24.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.