Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Legal Issues Related to IT-Development
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Eero Johannes
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7026.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7026.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/23.DT Infotehnoloogia juhtimine Eero Johannes  
IFITM/24.DT Infotehnoloogia juhtimine Eero Johannes