Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Legal Issues Related to IT-Development
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Eero Johannes
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7026.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7026.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2016

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/15.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Eero Johannes  
IFITD/16.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Eero Johannes  

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia Eero Johannes  
IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia Eero Johannes  
IFITD/17.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Eero Johannes  
IFITM/17.DT Infotehnoloogia juhtimine Eero Johannes  
IFITM/18.DT Infotehnoloogia juhtimine Eero Johannes  
INITM/17.DT Infoteadus Eero Johannes  
INITM/18.DT Infoteadus Eero Johannes  

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Eero Johannes  
IFHTM/20.DT Haridustehnoloogia Eero Johannes  
IFITM/19.DT Infotehnoloogia juhtimine Eero Johannes  
IFITM/20.DT Infotehnoloogia juhtimine Eero Johannes  
INITM/19.DT Infoteadus Eero Johannes  
  1 rühm