Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Legal Issues Related to IT-Development
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Eero Johannes
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7026.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7026.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/21.DT Haridustehnoloogia Eero Johannes  
IFITM/21.DT Infotehnoloogia juhtimine Eero Johannes  
IFITM/22.DT Infotehnoloogia juhtimine Eero Johannes  
  1 rühm    

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Eero Johannes  
IFHTM/20.DT Haridustehnoloogia Eero Johannes  
IFITM/19.DT Infotehnoloogia juhtimine Eero Johannes  
IFITM/20.DT Infotehnoloogia juhtimine Eero Johannes  
INITM/19.DT Infoteadus Eero Johannes  
  1 rühm