Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7034.DT Informaatika didaktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Didactic of Informatics
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mart Laanpere
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7034.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7034.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja Mart Laanpere