Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mart Laanpere

matemaatika ja informaatika didaktika professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mart.laanpere@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7012.DT Põhipraktika II 6 IFIOM/21.DT 1    
IFI7017.DT Informaatika pedagoogiline praktika 3      
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 IFIOM/22.DT 1  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFIOM/21.DT 1  

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 1 Hans Põldoja  

Sügis 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 IFIOM/23.DT      
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4      

Kevad 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7012.DT Põhipraktika II 6 IFIOM/22.DT      
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 IFIOM/23.DT      
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFIOM/22.DT      

Sügis 2024

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 IFIOM/23.DT      

Kevad 2025

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFIOM/23.DT      
IFI7231.DT Põhipraktika II 6 IFIOM/23.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.