Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7160.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Current Topics in Human-Computer Interaction
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Vladimir Tomberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7160.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7160.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/22.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en
STSEM/22.YK Sotsiaalne ettevõtlus Vladimir Tomberg en
  1 rühm Kaasõppejõud:
- Farhat-Ul-Ain
 

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/23.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en